Kampementen

1 Telefoonummer, 1 contactpersoon, 1 E-mail,

Altijd betrokken, Flexibel, Veelzijdig,

Eigen Artiestenbureau,

Altijd een scherpe prijs,

Pr, Social Media, Drukwerk

A tot en met Z organisatie.

Copyright by Events 4 All

Kampementen.

Medieval Fever Specialist in Events 4 all

Onze excuses voor het feit dat nog niet alle linkjes en pagina`s correct werken.

Op het moment zijn wij druk bezig met het vernieuwen en updaten van onze website.

Events-4all, Uw Partner in professionele Evenement Organisatie,

 

Kampementen:

 

Niet zo zeer voor de bedrijfsfeesten, personeelsfeesten maar op de grotere evenementen zijn de zogenaamde kampementen bijna niet weg te denken.

 

Kampementen zijn groepen van zeer gedreven mensen die hun hobby (ook wel re-enactment of re-enactors genoemd) ten uitvoer brengen vaak tot in het kleinste detail.

 

In bijvoorbeeld het middeleeuwse leven, maar ook in de tijd van Napoleon, of het wilde westen.

 

Kampementen bouwen op het evenement complete tentenkampen op in deze zogenoemde kampementen wordt veelal het leven van alle dag uit die tijd periode uitgebeeld,

dit kan zijn in de vorm van huurlingen legers, maar ook de huisvlijt en koken en wassen komen hierin aan bod.

 

In vele kampementen zijn veelal voor de kinderen allerlei dingen te beleven en voor de volwassenen, staan de bewoners graag ter zijde voor uw vragen en bieden zij alle mogelijke info die u zou willen weten.

 

Gekookt wordt er uiteraard ook in de kampementen vaak op een primitief hout vuur en een paar stokken of een rooster waar de soep of vleesgerechten maar vaak eenpansgerechten worden bereid.

 

Over het gehele evenementen terrein zullen de eerlijke en meestal verrukkelijke geuren van stoofpotjes en gegrild vlees u tegemoet komen.

U krijgt als vanzelf trek, soms is het mogelijk om tegen een kleine vergoeding een hapje mee te eten, of aan een van de vele kraampjes soort gelijk eten uit lang vervlogen tijden tot u te nemen en er van te genieten.

 

Na het avondeten gaan de kinderen vaak te bed in de tenten, en gaan de vrouwen over tot nijvere huisvlijt bij het licht van vele kaarsen en lantaarns, de man is veelal in de taverne te vinden.

 

Laat u betoveren door de ambiance en het historische leven van alledag in de kampementen.

 

Wat is re-enactment en hoe is het ontstaan:

Reënscenering (Engels: re-enactment) is strikt gesproken het naspelen of uitbeelden van historische gebeurtenissen, meestal op de plaats waar deze oorspronkelijk plaats vonden, door deelnemers in historisch kostuum.

 

De authenticiteit van aankleding van de deelnemers (kostuums en gebruiksvoorwerpen) is niet altijd even strikt als bij levende geschiedenis, doordat de demonstraties vaak behalve educatief vaak ook recreatief bedoeld zijn.

 

Geschiedenis,

Al in de Romeinse oudheid voerden cavalerie-eenheden al toneelveldslagen uit van hun belangrijkste overwinningen. Dit werd tijdens en na de middeleeuwen vaak gedaan in de vorm van toernooien. Uit deze tijd dateren ook de passiespelen, waarbij het lijden van Jezus van Nazaret werd getoond.

 

Pas sinds de 19e eeuw begon reënscenering in de Verenigde Staten serieuzer gestalte te krijgen met opvoeringen van veldslagen uit de indianenoorlogen, waarbij veldslagen met Noord-Amerikaanse cavaleriesoldaten opnieuw werden opgevoerd voor een niet-militair publiek.

 

In de jaren 1960 waaide het verschijnsel over naar het Verenigd Koninkrijk. Sindsdien zijn meer verenigingen opgericht met steeds meer historische invalshoeken: Romeinen, Vikingperiode, middeleeuwen, Tachtigjarige Oorlog, napoleontische oorlogen.

 

Een stuk levende geschiedenis waar iedereen wel iets van opsteekt, of een stuk herkenning beleefd.

Uiteraard is het natuurlijk ook mogelijk om diverse tijdsperiodes op uw evenement uit te nodigen.

Het grote voordeel hiervan voor uw bezoekers is dat zij een soort van tijdreis door de eeuwen heen kunnen maken.

 

Vaak is er in de zogenaamde kampementen ook nog van alles te beleven of zijn er allerlei dingen te doen voor jong en oud.

Op aanvraag kunnen wij ook verschillende workshops aanbieden zoals bijvoorbeeld: vilten, papier maken, bogen snijden, boogschieten vuur spugen, bodrun (trommel) leren spelen, koken, enzovoorts.

 

 

Kampementen zijn er in verschillende tijd epoche

Hierbij kan u denken aan,

(zie hiervoor ook de korte beschrijvingen)

Bron: Wikipedia.

 

Vikingen:

De geschiedenis van de Vikingen de oorsprong, de plunder- en veroveringstochten en kolonisatie van grote delen van Europa en omgeving door de vikingen.

Deze waren als plunderaars en overvallers tussen grofweg de jaren 789 en 1100 de schrik van Europa en omstreken.

 

De Vikingen of Noormannen waren (en hun nakomelingen zijn) Scandinavische bewoners van Zuid-Noorwegen, Zweden en Denemarken.

In veel gevallen wordt onderscheid gemaakt tussen beide termen, waarbij de term Noormannen staat voor de gehele bevolkingsgroep, terwijl met de term Vikingen slechts het zeevarende deel van die groep wordt bedoeld dat vanuit Scandinavië Europa introk. De huidige Denen, Zweden, Noren en IJslanders zijn grotendeels directe nakomelingen van de Noormannen.

 

 

Vroege middeleeuwen:

 

Onder vroege middeleeuwen verstaat men in het algemeen de periode die loopt van de 5e eeuw (na het uiteenvallen van het Romeinse Rijk) tot het einde van de 10e eeuw, meer in het bijzonder als onderdeel van de geschiedenis van Europa.

 

Soms gebruikt men hiervoor ook wel de term 'duistere' of 'donkere middeleeuwen', omdat er - door de chaos die veroorzaakt was door de vele invasiegolven van op drift geraakte volkeren - uit deze periode weinig schriftelijke bronnen zijn overgeleverd en onze kennis hierover dus grote lacunes vertoont.

Ook de achteruitgang van bevolking en levensstandaard, in vergelijking met die in de Romeinse tijd, is een reden deze eeuwen te beschouwen als een periode van verval.

Het tij keerde in West-Europa pas enigszins met de Karolingische renaissance, dus tijdens het bewind van Karel de Grote (768-814).

 

Hoge middeleeuwen:

 

Met hoge middeleeuwen of volle middeleeuwen wordt door Westerse historici gewoonlijk die periode in de geschiedenis van Europa bedoeld die duurde van ca. 1000 tot ca. 1250. In de periode ervoor werd Europa geteisterd door invallen van Vikingen, Moren, Magyaren en roversbendes.

 

Late middeleeuwen:

 

De late middeleeuwen is een periode in de geschiedenis van Europa die duurt van ca. 1270 tot 1500.

Ze kenmerkt zich door een toenemende verstedelijking in Europa, zware economische crises, een heropleving van de geldhandel, en het afbrokkelen van het feodaal systeem, en daarmee ook van de macht van de adel.

De langdurige strijd tussen Frankrijk en Engeland, de Honderdjarige Oorlog, verdeelde de Westerse christenheid; ook de economie werd er ongunstig door beïnvloed. In enkele landen werd een begin gemaakt met de vestiging van een sterk centraal gezag.

 

 

Renaissance:

 

De renaissance (letterlijk: wedergeboorte) is een periode in de Europese cultuurgeschiedenis die volgde op de middeleeuwen.

De term kwam in de 19e eeuw ook in omloop als historisch periodebegrip.

De renaissance als laatmiddeleeuwse culturele beweging begon in Italië in de veertiende eeuw en verspreidde zich in de volgende eeuwen over de rest van Europa.

De Italiaanse humanisten die de term renaissance introduceerden, meenden dat na een periode van verval, de 'wedergeboorte' van de verworvenheden van de klassieke middeleeuwen, een nieuwe gouden eeuw was aangebroken, die niets minder was dan een oudheid.

 

Napoleontische tijd:

 

Napoleon Bonaparte (Ajaccio, 15 augustus 1769 - Sint-Helena, 5 mei 1821) was een Frans militair en politieke leider tijdens de laatste stadia van de Franse Revolutie. Als Napoleon I was hij van 1804 tot 1815 keizer der Fransen. Zijn juridische hervorming, de Code Napoléon, had een grote en blijvende invloed op het recht in vele landen, waaronder Nederland en België. Het best wordt hij echter herinnerd door de rol die hij in de naar hem genoemde Napoleontische oorlogen speelde. Het gelukte hem in het eerste decennium van de 19e eeuw een groot deel van Europa onder Frans gezag te brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het wilde westen:

 

Het Wilde Westen (1865-1890) is de benaming voor de voormalige pionierssamenleving in het noordwesten van de Verenigde Staten, grotendeels ten westen van de Mississippi, waar de eerste Europese kolonisten zich vestigden. Deze denkbeeldige grens (frontier) schoof steeds verder naar het westen op. De verovering en bezetting van het westen van de Verenigde Staten begon na het einde van de Amerikaanse Burgeroorlog in 1865. Rond 1890 werden de Stille Oceaan en het al eerder gekoloniseerde Californië bereikt. Hiermee hield het beeld van het Wilde Westen, een rauwe, avontuurlijke deels wetteloze samenleving van vrijbuiters, op te bestaan.

Het Wilde Westen wordt geschetst als een land vol cowboys, indianen, goudzoekers, pelsjagers, schurken en ontdekkingsreizigers. Daarin golden nog nauwelijks wetten zoals in de "beschaafde" wereld aan de oostkust van de VS, waar de naar het Wilde Westen trekkende kolonisten meestal vandaan kwamen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laten wij u verrassen, met de mogelijkheden die ons bedrijf u zou kunnen bieden.

Foto`s en impressies

Uw voordelen.